Dienstverlening

Asbestverwijderen

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het verwijderen van asbest. Tevens kan een plan van aanpak door een arbokerndeskundige worden geschreven om de veiligheid bij het asbestverwijderen te garanderen.

 

Asbestverwijderen kan door middel van een aantal methoden worden uitgevoerd, waarbij de methode afhangt van de lokatie en de toepassing van de asbestbron. Te weten: in de Open Lucht, Containment of in Glove Bag.

 

Open Lucht

Het verwijderen van asbest in de open lucht is de minst gecontroleerde uitvoering. Hierbij is het de taak van de uitvoerenden om het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal te voorkomen of indien mogelijk, de breukplaatsen te behandelen met speciale stoffen, om zodoende het vrijkomen van asbestvezels tot een minimum te beperken.

 

Containment

Verwijderen van asbest in containment is de meest gecontroleerde methode en alleen bedoeld voor inpandige asbestbronnen. Om de bron wordt een gecontroleerde ruimte (het containment) met folie gebouwd, welke in onderdruk wordt gehouden met behulp van speciale apparatuur. De vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd door deze apparatuur. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden moet het containment worden uitgemeten door een onafhankelijk laboratorium, zodat de DTA het containment verantwoord vrij kan geven.

 

Glove bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveuzezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In dit folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

 

 

 

AQUATEST

Zwartven 1a

Hapert

T  0497385024

  info@asbest.nl